t.l dưới đây

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Audio Transcription - Earn Up To $340/week - Work From Home ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
làm việc từ xa okay
lương thưởng: Earn $0.40-$0.65 per audio minute. Average monthly earnings: $241. Top monthly earning: $1,495.

Earn flexible income transcribing audio with Rev

Rev is hiring transcriptionists! You'll get to listen to a variety of audio content (meetings, movies, commercials, lectures, and more!) and will be paid to type what you hear using Rev's online proprietary transcription software.

Rev provides all necessary training. All you need is a computer, headset, broadband internet, and strong English skills.

Rev's mission is to give more people the freedom to work from home. We are bringing the best of the office to our online workplace. We believe that attracting the best workers is the key to delivering great service to our customers.

You'll love working for Rev!

*Earn $0.40-$0.65 per audio minute. Average monthly earnings: $241, top monthly earning: $1,495. *Paid weekly via PayPal.
*Work from home or wherever you want, everything is done online.
*Work flexible hours: work as much or as little as you want, whenever you want.
*Choose your projects: Rev has a variety of content to be transcribed from a broad range of categories.
*Receive great support: Email us and our fantastic support team will reply promptly.

Apply today at https://www.rev.com/freelancers/transcription
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6702263575

đã đăng:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.